พวกเราคือใคร?

พวกเราคือใคร?

หน้าหลักเกี่ยวกับเรา

โอคามูระได้เริ่มก่อตั้งขึ้นที่เมืองโยโกฮาม่า ในปี 1945 โดยผู้ก่อตั้งได้รวบรวมนักลงทุนที่มีแนวคิดเดียวกัน ร่วมลงทุนและสนับสนุน ด้านเงินทุน เทคโนโลยี และแรงงาน และได้เริ่มต้นก่อตั้งโรงงานแห่งแรกขึ้นมา ซึ่งผู้ก่อตั้งได้มีจุดมุ่งหมายในการทำงานที่สืบทอดกันมา 5 ประการ คือ "การสร้างสรรค์ ความร่วมมือ การประหยัด การออม และการบริการ" ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา โอคามูระได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพสูง และมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์สำหรับออฟฟิศ ศูนย์การค้าสถานศึกษา ศูนย์การแพทย์ สถาบันวิจัย และศูนย์กระจายสินค้า โดยเน้น "ผลิตภัณฑ์ที่ดี ย่อมคุ้มค่าที่สุด" เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์พื้นที่ให้มีความสะดวกสบาย โดยใช้ความรู้จากทุกแขนง และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมการทำงานที่ดีที่สุด

Okamura Product

นักพัฒนาเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ของเรามีความมุ่งมั่นและใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนอกจากนี้วิศวะกรก็ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใหม่ล่าสุดในการผลิต ซึ่งโอคามูระมีเป้าหมายที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานของออฟฟิศหรือสไตล์การทำงานโดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลเป็นหลัก


อ่านเพิ่มเติม

Story

จุดมุ่งหมายในการทำงานที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องของโอคามูระ

มี 5 ประการ คือ "การสร้างสรรค์ ความร่วมมือ การประหยัด การออม

และการบริการ"


อ่านเพิ่มเติม