ผลงานของเรา

HomePORTFOLIO

บริษัท สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำมากมายในประเทศไทย เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพ โดยตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จในการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์และพื้นที่ทำงานหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในออฟฟิศ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า รวมถึงสถาบันการศึกษาและศูนย์การแพทย์ เป็นต้น

PANASONIC SOLUTIONS (THAILAND)

THAI ESCORP

KSK YAMASHOU

ONE PROJECT

YONEZAWA

MITSUBISHI MATERIALS GROUP

SHINKO ASIA (BANGKOK)

NIKON

UNICHARM

SIRIRAJ

A PHARMACEUTICAL

MISUMI

TC CAR

AIRA & AIFUL

MEDIUM 42

TOPS MARKET

FOODLAND

LEMON FARM

BELLINEE'S