ชุดเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ สำนักงาน

ออฟฟิศเอนกประสงค์

ออฟฟิศในปัจจุบัน ได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นออฟฟิศอเนกประสงค์มากยิ่งขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนออฟฟิศตามการทำงาน และวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ บางครั้งสามารถใช้เป็นสถานที่รวมกลุ่มเพื่อพบปะพูดคุย ให้ความรู้สึกผ่อนคลายด้วยบรรยากาศแบบคาเฟ่ โอคามูระนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย และเน้นความสะดวกสบายในที่ทำงาน

Product Lineup